+
В детайли

Трикубични числа

Трикубични числа

Ще наречем трикубични числа на тези, при които сумата от мощността на 3 от всяка цифра, която го съставя, е равна на самото число, като например:

Какво е следващото трикубично число?

Изваден от страницата //www.acertijosypasatiempos.com

Разтвор

Следното е: