+
Накратко

Стълби нагоре

Стълби нагоре

На това изображение с един поглед виждаме стълби, които се изкачват отляво надясно. Това е така, защото това е най-„естественият“ начин да ги видите. Изображението обаче няма достатъчно информация за перспектива и е възможно да се види обърнатото стълбище, така че „стената“, която първоначално видяхме по-близо, да е най-далечната и стълбите да са обърнати с главата надолу. По този повод най-високата стъпка ще бъде разположена в дясната част на изображението.

Разтвор

В началото струва малко да се визуализира тази втора интерпретация на изображението. Можете да го видите по-лесно, ако е възможно да завъртите екрана на компютъра и да го обърнете с главата надолу. Тогава щяхме да видим стълбите в същото положение, сякаш не бяхме завъртили изображението.

Освен това, ако погледнете чертежа за известно време, обикновено ще се окажете неволно да променяте изгледа често от стълба, гледана отгоре към стълба, гледана отдолу и обратно.


Видео: "Миг" на Театър "НАГОРЕ ПО СТЪЛБАТА" (Януари 2021).